NORSK | ENGLISH

Når vi velger vin som settes til maten (og vice verca) har vi fokus på naturvin. Dette er vin fra småskalaprodusenter som unngår kunstig gjødsling og plantevernmidler. En naturvinprodusent jobber mye i vinmarken og lite i kjelleren. Etter at druene er høstet for hånd og lagt på fat starter en naturlig gjæringsprosess. Disse vinene er laget slik vin ble gjort i tusenvis av år før det meste ble industrialisert. I dag er dette kjent som «naturlige viner».

Powered by XXLtable.com